พลเรือเอก ประดิษฐ์  ศิริคุปต์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 086
 • ชื่อ-สกุล :
  พลเรือเอก ประดิษฐ์  ศิริคุปต์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  25 ตุลาคม 2498
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรือ
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • สถานที่ติดต่อ :
  63/100 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านภาณุ ซอยอัศวพิเชษฐ์ 17 ถนนบรมราชชนนี
  แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
  กรุงเทพมหานคร 10170
  โทรศัพท์ : 0 2422 3160
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1834 0576
  e-Mail : psirikupt@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการ ตำแหน่ง หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ผู้บังคับการเรือหลวงหาญหักศัตรู กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
  • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัคราชทูตไทย กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย
  • รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1
  • รองเสนาธิการทหารเรือ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2558
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2555
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later