นางเบญจวรรณ  สร่างนิทร

 • เลขประจำตัวสมาชิก 085
 • ชื่อ-สกุล :
  นางเบญจวรรณ  สร่างนิทร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  13 มิถุนายน 2493
 • การศึกษา :
   - ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Science University of Manchester ประเทศสหราชอาณาจักร
   - รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • สถานที่ติดต่อ :
  32 หมู่ที่ 7 ซอยลาดปลาเค้า 52 ถนนลาดปลาเค้า
  แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
  กรุงเทพมหานคร 10230
  โทรสาร : 0 2570 6927
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 4700 0949, 08 4700 0949
  e-Mail : benchawan_ocsc@yahoo.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง เลขาธิการ ก.พ.
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
  • กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  • เลขาธิการ ก.พ.
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2552
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2548
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later