นายบัญชา  ปรมีศณาภรณ์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 083
 • ชื่อ-สกุล :
  นายบัญชา  ปรมีศณาภรณ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  13 กุมภาพันธ์ 2501
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  34/17 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 34 ถนนจรัญสนิทวงศ์
  แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
  กรุงเทพมหานคร 10700
  โทรศัพท์ : 0 2434 1919
  โทรสาร : 0 2434 1919
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 6303 6940
  e-Mail : bancha_lawyer@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ทนายความ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบัญชา, ทนายความ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
  • ว่าความสำคัญจำนวนมาก
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later