พลอากาศเอก นิรันดร์  ยิ้มสรวล

 • เลขประจำตัวสมาชิก 081
 • ชื่อ-สกุล :
  พลอากาศเอก นิรันดร์  ยิ้มสรวล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  13 ธันวาคม 2499
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรืออากาศ
 • สถานที่ติดต่อ :
  171/94 (พ.1091) ถนนพหลโยธิน
  แขวงคลองถนน เขตสายไหม
  กรุงเทพมหานคร 10220
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06 1410 6999
  e-Mail : ynirun@yahoo.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการ ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ผู้บังคับการกองบิน 6 (ตุลาคม 2544-กันยายน 2547)
  • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย/มะนิลา (ตุลาคม 2548-กันยายน 2551)
  • รองปลัดบัญชีทหาร (ตุลาคม 2554-กันยายน 2556)
  • ปลัดบัญชีทหารอากาศ (ตุลาคม 2557-กันยายน 2558)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2556
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2552
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later