พลอากาศเอก ธีระภาพ  เสนะวงษ์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 076
 • ชื่อ-สกุล :
  พลอากาศเอก ธีระภาพ  เสนะวงษ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  4 มกราคม 2498
 • การศึกษา :
   - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  30 ซอยสันทัด ถนนเศรษฐศิริ
  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
  กรุงเทพมหานคร 10300
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1838 7954
  e-Mail : therapap@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกองบิน 1 จ.นครราชสีมา
  • นายทหารนิรภัยการบินอาวุโส กรมจเรทหารอากาศ
  • ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
  • เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2556
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2551
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later