พลตำรวจโท ธีรจิตร์  อุตมะ

 • เลขประจำตัวสมาชิก 075
 • ชื่อ-สกุล :
  พลตำรวจโท ธีรจิตร์  อุตมะ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  20 พฤษภาคม 2490
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  110/499 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านกฤษดานคร 26 ซอยมณฑา 9 ถนนมณฑา
  ต. นครชัยศรี อ. นครชัยศรี
  จ. นครปฐม 73120
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1833 3570
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ข้าราชการตำรวจ ตั้งแต่ พ.ศ. 2513-2550
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2546
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2542
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later