นายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย

 • เลขประจำตัวสมาชิก 071
 • ชื่อ-สกุล :
  นายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  30 ธันวาคม 2495
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Arts (Comparative Politics & Public Administration) Ohio University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  16/53 หมู่บ้านเจริญสุขนิเวศน์ ซอยเสือใหญ่อุทิศ (รัชดา 36) ถนนรัชดาภิเษก
  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
  กรุงเทพมหานคร 10900
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1826 0424
  e-Mail : changxxxl@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2554
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2549
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later