พลเอก ธวัช  จารุกลัส

 • เลขประจำตัวสมาชิก 070
 • ชื่อ-สกุล :
  พลเอก ธวัช  จารุกลัส
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  25 เมษายน 2490
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • สถานที่ติดต่อ :
  109 ซอย 3 ถนนราษฎร์บูรณะ
  ต. พิชัย อ. เมืองลำปาง
  จ. ลำปาง 52000
  โทรศัพท์ : 054 839 419
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1883 1638
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่
  • เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร
  • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
  • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2549
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2549
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2546
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later