พันเอก ธนศักดิ์  มิตรภานนท์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 067
 • ชื่อ-สกุล :
  พันเอก ธนศักดิ์  มิตรภานนท์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  3 พฤศจิกายน 2506
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรือพระจุลจอมเกล้า
 • สถานที่ติดต่อ :
  999/41 หมู่บ้านสวนบัวคลังอาวุธ ถนนคลังอาวุธ
  ต. ขามใหญ่ อ. เมืองอุบลราชธานี
  จ. อุบลราชธานี 34000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 1419 5355
  e-Mail : sakai5009@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการ ตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารราบ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2556
  • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2553
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later