นายธงชัย  ลืออดุลย์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 065
 • ชื่อ-สกุล :
  นายธงชัย  ลืออดุลย์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  11 ธันวาคม 2497
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  345 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านจอหอ ซอยมิตรภาพ ซอย 6 ถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งซ้าย
  ต. จอหอ อ. เมืองนครราชสีมา
  จ. นครราชสีมา 30310
  โทรศัพท์ : 044 203 424
  โทรสาร : 044 203 424
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1955 1438
  e-Mail : thongchai.lue2497@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ผู้อำนวยการส่วนความมั่นคง/ผู้อำนวยการส่วนการข่าว กรมการปกครอง (พ.ศ. 2543 - 2547)
  • ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (พ.ศ. 2555 - 2556)
  • ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ. 2556 - 2557)
  • ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2557 - 2558)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2556
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2552
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later