พลอากาศเอก ทวิเดนศ  อังศุสิงห์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 062
 • ชื่อ-สกุล :
  พลอากาศเอก ทวิเดนศ  อังศุสิงห์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  21 สิงหาคม 2500
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายเรืออากาศ
 • สถานที่ติดต่อ :
  75/13 หมู่ที่ 11
  ต. คูคต อ. ลำลูกกา
  จ. ปทุมธานี 12130
  โทรสาร : 0 2534 8406
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1173 1338
  e-Mail : twidanes_a@rtaf.mi.th
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการทหาร ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ตุลาการศาลทหารกลาง ตั้งแต่ 2558
  • ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ ตั้งแต่ 15 ส.ค. 56
  • ผบ.บน.21 พล.บ.2 บยอ. ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2543
  • รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 48
  • เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 52
  • รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เมื่อ 1 ต.ค. 55
  • ผู้ช่วยเสนาธิการฝ่ายข่าว เมื่อ 1 ต.ค. 56
  • รองเสนาธิการทหารอากาศ เมื่อ 1 เม.ย. 57
  • หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ 1 ต.ค. 57
  • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เมื่อ 1 ต.ค. 58
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2558
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2555
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later