พลตำรวจเอก ไตรรัตน์  อมาตยกุล

 • เลขประจำตัวสมาชิก 060
 • ชื่อ-สกุล :
  พลตำรวจเอก ไตรรัตน์  อมาตยกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  7 มกราคม 2503
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   - Master of Business and Public Administration Southeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ ถนนราชวิถี
  แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต
  กรุงเทพมหานคร 10300
  โทรศัพท์ : 0 2281 2120 ต่อ 104
  โทรสาร : 0 2281 2120
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 8365 3615
  e-Mail : ta222_rsp@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการตำรวจ ตำแหน่ง หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ 10)
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • กำกับการบริหารงานถวายความปลอดภัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • ประธานกรรมการบริหารและที่ปรึกษา สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม (TRS 99.5)
  • พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถวายความปลอดภัย และอื่น ๆ
  • เป็นที่ปรึกษาและประสานการปฏิบัติในภารกิจโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • วิทยากรด้านการถวายความปลอดภัย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2556
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2552
  • ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ พ.ศ. 2543
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later