นายตระกูล  วินิจนัยภาค

 • เลขประจำตัวสมาชิก 057
 • ชื่อ-สกุล :
  นายตระกูล  วินิจนัยภาค
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  15 พฤศจิกายน 2493
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - Master of Laws (กฎหมาย) Tulane University
   - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • สถานที่ติดต่อ :
  114/27 หมู่ที่ 4 ซอยวินิจนัยภาค ถนนติวานนท์
  ต. ตลาดขวัญ อ. เมืองนนทบุรี
  จ. นนทบุรี 11000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9202 0885
  e-Mail : trakulw@truemail.co.th
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  พนักงานอัยการ ตำแหน่ง อัยการอาวุโส
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • อัยการสูงสุด
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2543
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2538
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later