นายเดชาภิวัฒน์  ณ สงขลา

 • เลขประจำตัวสมาชิก 056
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเดชาภิวัฒน์  ณ สงขลา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  21 มกราคม 2504
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Science (Mathematics and Economics) University of Surrey ประเทศอังกฤษ
   - Master of Science (National Development and Project Planning) University of Bradford ประเทศอังกฤษ
 • สถานที่ติดต่อ :
  5 ถนนสาทรใต้
  แขวงยานนาวา เขตสาทร
  กรุงเทพมหานคร 10120
  โทรศัพท์ : 0 2287 4243
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1623 3342
  e-Mail : dechapiwat@bb.go.th
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ประธานคณะทำงานปฏิรูประบบงบประมาณ สำนักงบประมาณ
  • ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
  • กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ฯ
  • กรรมการปรับปรุงระบบข้อมูลของสำนักราชเลขาธิการ เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2555
  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2552
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later