นายดุสิต  ลีลาภัทรพันธุ์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 054
 • ชื่อ-สกุล :
  นายดุสิต  ลีลาภัทรพันธุ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  30 พฤศจิกายน 2501
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  ที่อยู่ 1 :
  40 ถนนเทศบาล 9
  ต. สะเตง อ. เมืองยะลา
  จ. ยะลา 95000
  โทรศัพท์ : 073 227 221
  โทรสาร : 073 227 220
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 2388 6222
  e-Mail : dusit_lee@hotmail.com
  ที่อยู่ 2 :
  40 ถนนเทศบาล 9
  ต. สะเตง อ. เมืองยะลา
  จ. ยะลา 95000
  โทรศัพท์ : 073 227 221
  โทรสาร : 073 227 220
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 2388 6222
  e-Mail : dusit_lee@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
  • สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
  • รองประธานคณะอนุกรรมการการเกษตรและประมง IMIGT (หอการค้าจังหวัดยะลา)
  • รองประธานกรรมการบริหารผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดยะลา
  • กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตรียะลา เทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) อนุบาลศรีบำรุง
  • นายกสโมสรโรตารี่ยะลา อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ายะลาบำรุง-ผดุงประชา
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2553
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later