ศาสตราจารย์ดุสิต  เครืองาม

 • เลขประจำตัวสมาชิก 053
 • ชื่อ-สกุล :
  ศาสตราจารย์ดุสิต  เครืองาม
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  5 กันยายน 2501
 • การศึกษา :
   - ปริญญาตรีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น
   - ปริญญาโททางวิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) Osaka University ประเทศญี่ปุ่น
   - Doctor of Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้า) Osaka University ประเทศญี่ปุ่น
 • สถานที่ติดต่อ :
  10/31 หมู่บ้านชุมชนชวนชื่น ซอยประชาชื่น 30 ถนนประชาชื่น
  แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
  กรุงเทพมหานคร 10800
  โทรศัพท์ : 0 2587 6244
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 5918 3691
  e-Mail : dusit@thaisolarfuture.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  เอกชน ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ที่ปรึกษานโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
  • ผู้ชำนาญการในคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร
  • นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ (สภาวิจัยแห่งชาติ)
  • นายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2552
  • จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2546
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later