นายดำรงค์  พิเดช

 • เลขประจำตัวสมาชิก 052
 • ชื่อ-สกุล :
  นายดำรงค์  พิเดช
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  26 พฤศจิกายน 2494
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  706 ซอย 60 ถนนโชคชัย 4
  แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
  กรุงเทพมหานคร 10230
  โทรศัพท์ : 0 2931 0065
  โทรสาร : 0 2931 0254
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1905 2549
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง อธิบดี
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2552
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2549
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later