นายณัฏฐ์  ชพานนท์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 051
 • ชื่อ-สกุล :
  นายณัฏฐ์  ชพานนท์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  16 มกราคม 2484
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - Master of Arts (Diplomacy and World Affairs) Occidental College ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  3 หมู่บ้านแม่หยวก ถนนชลประทาน
  ต. ช้างเผือก อ. เมืองเชียงใหม่
  จ. เชียงใหม่ 50300
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06 1191 3167
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • 1. อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 2. อดีตที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฝ่ายสังคมจิตวิทยา
  • 3. ที่ปรึกษาพิเศษ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2529
  • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2524
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later