พันตำรวจเอก ณรัชต์  เศวตนันทน์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 050
 • ชื่อ-สกุล :
  พันตำรวจเอก ณรัชต์  เศวตนันทน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  16 มิถุนายน 2503
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   - Doctor of Philosophy Florida State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  12/2 ซอยพร้อมศรี ถนนสุขุมวิท
  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
  กรุงเทพมหานคร 10110
  โทรศัพท์ : 0 2141 4711
  โทรสาร : 0 2143 8800
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1373 8577
  e-Mail : sevestanan@yahoo.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการ ตำแหน่ง อธิบดีกรมคุมประพฤติ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • 1. ผู้กำกับการตำรวจสากล กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • 2. ผู้บัญชาการสำนักงานกิจการต่างประเทศ สำนักคดีการเงินและการเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ
  • 3. รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
  • 4. อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
  • 5. อธิบดีกรมคุมประพฤติ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2557
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2554
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later