พลเอก ฐิติวัจน์  กำลังเอก

 • เลขประจำตัวสมาชิก 047
 • ชื่อ-สกุล :
  พลเอก ฐิติวัจน์  กำลังเอก
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  18 มิถุนายน 2500
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • สถานที่ติดต่อ :
  277 ถนนพระราม 6
  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
  กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1785 5355
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการทหาร ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • นายทหาร สำนักผู้ช่วยทูตทหาร กรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา
  • ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
  • เสนาธิการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
  • คณะทำงานด้านความมั่นคง รองนายกฝ่ายความมั่นคง พ.ศ. 2550-2553
  • ประธานสโมสรฟุตบอลฯ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
  • นายกสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 2535-2553
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2556
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2552
  • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2545
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later