นายฐาปบุตร  ชมเสวี

 • เลขประจำตัวสมาชิก 046
 • ชื่อ-สกุล :
  นายฐาปบุตร  ชมเสวี
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  18 กรกฎาคม 2489
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Management (การบริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  181 หมู่บ้านพิบูลวัฒนา ซอย 1 ถนนพระราม 6
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์ : 0 2279 2247
  โทรสาร : 0 2279 2247
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9813 1926
  e-Mail : t.jamasevi@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • 1. อดีตรองปลัดกระทรวงแรงงาน และอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • 2. ทำงานด้านบริหารแรงงานมากกว่า 40 ปี
  • 3. เป็นตัวแทนกระทรวงแรงงานในการประชุมนานาชาติหลายครั้ง
  • 4. เป็นผู้บริหารของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย และรองประธานสัมพันธ์กีฬาบิลเลียดเอเซีย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2549
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2544
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later