พลเอก ชูศิลป์  คุณาไทย

 • เลขประจำตัวสมาชิก 045
 • ชื่อ-สกุล :
  พลเอก ชูศิลป์  คุณาไทย
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  10 มีนาคม 2493
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สถานที่ติดต่อ :
  122 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 52 ถนนจรัญสนิทวงศ์
  แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
  กรุงเทพมหานคร 10700
  โทรศัพท์ : 0 2424 8936
  โทรสาร : 0 2354 4069
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1846 4572
  e-Mail : choosilpk@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2550
  • อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
  • อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี
  • อดีตผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
  • ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ในชุดแพทย์ตามขบวนเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
  • หัวหน้าหน่วยแขน - ขาเทียมเคลื่อนที่เพื่อผู้พิการ กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2550
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later