พลเอก ชูศักดิ์  เมฆสุวรรณ์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 043
 • ชื่อ-สกุล :
  พลเอก ชูศักดิ์  เมฆสุวรรณ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  22 เมษายน 2496
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • สถานที่ติดต่อ :
  227/129 หมู่บ้านศุภาลัยพาร์ควิว ๒ ซอยพหลโยธิน 48 แยก 33 ถนนพหลโยธิน
  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
  กรุงเทพมหานคร 10220
  โทรศัพท์ : 0 2552 0501
  โทรสาร : 0 2552 0501
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1819 3496, 08 1860 3705
  e-Mail : chusak.meksuwan@yahoo.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
  • ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  • ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2556
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later