นายชูศักดิ์  เกวี

 • เลขประจำตัวสมาชิก 042
 • ชื่อ-สกุล :
  นายชูศักดิ์  เกวี
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  8 สิงหาคม 2501
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   - Master of Engineering (Structural Engineering and Construction) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • สถานที่ติดต่อ :
  50/725 หมู่ที่ 1 ชัยพฤกษ์ ซอย 2/5 ถนนลำลูกกา 11 (ฟ้าคราม)
  ต. คูคต อ. ลำลูกกา
  จ. ปทุมธานี 12130
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 4700 5758
  e-Mail : chusak_gaywee@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการ ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • 2556-2557 รองปลัดกระทรวงคมนาคม (พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ)
  • 2557-2558 อธิบดีกรมทางหลวง
  • 2556-2557 กรรมการ คณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
  • 2557-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2555
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2550
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later