นายชูชาติ  อินสว่าง

 • เลขประจำตัวสมาชิก 041
 • ชื่อ-สกุล :
  นายชูชาติ  อินสว่าง
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  9 กันยายน 2495
 • การศึกษา :
   - ฺbachelor of Science in Business Administration (การบริหารธุรกิจ) California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยณิวัฒนา
 • สถานที่ติดต่อ :
  34/1 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านบ้านกล้วย
  ต. บ้านกร่าง อ. ศรีประจันต์
  จ. สุพรรณบุรี 72140
  โทรศัพท์ : 035 561 222
  โทรสาร : 0 3558 1033
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1867 8877
  e-Mail : kunike@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับจ้าง ตำแหน่ง ผู้จัดการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • 1. ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด เป็นเวลา 31 ปี
  • 2. ประธานชมรมสหกรณ์ภาคเกษตรแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน
  • 3. วิทยากรบรรยายเรื่องการสหกรณ์และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later