พลตำรวจเอก ชิดชัย  วรรณสถิตย์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 039
 • ชื่อ-สกุล :
  พลตำรวจเอก ชิดชัย  วรรณสถิตย์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  13 สิงหาคม 2489
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (วิชาการตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   - Master of Science Eastern Kentucky University ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - Doctor of Philosophy The University of Louisville ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  21/30 หมู่ที่ 6 ซอยประชาราษฎร์ 10 ถนนประชาราษฎร์ 2
  ต. ตลาดขวัญ อ. เมืองนนทบุรี
  จ. นนทบุรี 11000
  โทรศัพท์ : 0 2525 3001
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1866 7666
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • 1. ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
  • 2. ผบช. สตม.
  • 3. เลขาธิการ ปปส.
  • 4. รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
  • 5. รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  • 6. รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
  • 7. อดีตรองประธานกรรมการธนาคารนครหลวงไทย
  • 8. ประธานกรรมการนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน ระยอง
  • 9. ประธานกรรมการโรงงานน้ำตาลเอราวัณ
  • 10. ประธานกรรมการบริษัทมหาชน UMS
  • 11. ประธานที่ปรึกษาบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ฯ ฯลฯ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later