นายชาลี  เอียดสกุล

 • เลขประจำตัวสมาชิก 038
 • ชื่อ-สกุล :
  นายชาลี  เอียดสกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  20 พฤศจิกายน 2497
 • การศึกษา :
   - ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  43 ชุมชนบ้านป่าไส ซอย 31 ถนนราเมศวร์
  ต. คูหาสวรรค์ อ. เมืองพัทลุง
  จ. พัทลุง 93000
  โทรศัพท์ : 074 671 928
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 7763 9255
  e-Mail : chalee249718@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการครู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • กรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
  • กรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดพัทลุง
  • อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
  • ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยะฐานะเชี่ยวชาญ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2554
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2549
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later