พลเรือเอก ชนินทร์  ชุณหรัชพันธุ์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 034
 • ชื่อ-สกุล :
  พลเรือเอก ชนินทร์  ชุณหรัชพันธุ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  25 ธันวาคม 2498
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรือ
   - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  212 ซอยสามเสน 10 ถนนสามเสน
  แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
  กรุงเทพมหานคร 10200
  โทรศัพท์ : 0 2281 6577
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1835 5130
  e-Mail : ninja2499@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการ ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ระบบสารสนเทศกำลังพล กองทัพเรือ
  • ระบบสารสนเทศงานเงินเดือน กองทัพเรือ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2558
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2555
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later