นายเฉลิมพล  ประทีปะวณิช

 • เลขประจำตัวสมาชิก 032
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเฉลิมพล  ประทีปะวณิช
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  27 สิงหาคม 2486
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - Master of Science Texas A&m University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  195 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านบ้านเหล่า ถนนลำปาง-เมืองปาน
  ต. บ้านเป้า อ. เมืองลำปาง
  จ. ลำปาง 52000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1866 9911
  e-Mail : nailue2011@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ปลัดอำเภอ
  • นายอำเภอ
  • ผู้อำนวยการกอง
  • รองผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัด
  • ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
  • ผู้ว่าราชการจังหวัด 2 จังหวัด
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2545
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2540
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later