พลอากาศตรี เฉลิมชัย  เครืองาม

 • เลขประจำตัวสมาชิก 031
 • ชื่อ-สกุล :
  พลอากาศตรี เฉลิมชัย  เครืองาม
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  23 สิงหาคม 2499
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
   - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สถานที่ติดต่อ :
  4 ซอยโชคชัย 4 ซอย 84 แยก 2-3 ถนนโชคชัย 4
  แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
  กรุงเทพมหานคร 10230
  โทรศัพท์ : 0 2942 2821
  โทรสาร : 0 2942 0040
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1833 1642
  e-Mail : chaleomchaimd@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง อดีตสมาชิกวุฒิสภา
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • 1. ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ รองนายกรัฐมนตรี (2545-2549)
  • 2. ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร (2549)
  • 3. สมาชิกวุฒิสภา จากการสรรหา (2554 - 2557)
  • 4. กรรมาธิการสาธารณสุข กรรมาธิการการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม วุฒิสภา (2554 - 2557)
  • 5. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2557 - ปัจจุบัน)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2557
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2554
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later