พลเรือเอก จีรพัฒน์  ปานสกุณ

 • เลขประจำตัวสมาชิก 028
 • ชื่อ-สกุล :
  พลเรือเอก จีรพัฒน์  ปานสกุณ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  4 มีนาคม 2499
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรือ
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  15 ซอยเลื่อนอรณพ (ทองหล่อ 23) ถนนสุขุมวิท
  แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
  กรุงเทพมหานคร 10110
  โทรศัพท์ : 0 2185 1483
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9923 8922
  e-Mail : jeerapatnavy@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการ ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ผู้บังคับการเรือหลวงเจ้าพระยา กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ
  • ผู้บังคับการเรือหลวงกระบุรี กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ
  • ผู้อำนวยการกองแผนและโครงการ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
  • ผู้อำนวยการกองคลังสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ
  • ผู้อำนวยการกองแผนและโครงการ กรมสวัสดิการทหารเรือ
  • เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ
  • รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา
  • ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
  • เจ้ากรมการเงินทหารเรือ
  • ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธบริการ
  • เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2556
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2552
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later