พลเอก จารุเกียรติ  ชัยวงษ์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 025
 • ชื่อ-สกุล :
  พลเอก จารุเกียรติ  ชัยวงษ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  21 มีนาคม 2498
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมวิทยาการพัฒนา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สถานที่ติดต่อ :
  599 หมู่ที่ 15 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง
  ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก่น
  จ. ขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ : 043 470 704
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1954 7474
  e-Mail : jarukiat-mee@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 6 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
  • ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 6 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
  • ผู้บัญชาการกองพบทหารม้าที่ 3
  • รองแม่ทัพภาคที่ 2 และรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2
  • ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2558
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2555
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later