หม่อมราชวงศ์จักรรถ  จิตรพงศ์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 024
 • ชื่อ-สกุล :
  หม่อมราชวงศ์จักรรถ  จิตรพงศ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  11 กรกฎาคม 2487
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Arts with Honours (ศิลปศึกษา) Cambridge University ประเทศอังกฤษ
   - Master of Arts (ศิลปศึกษา) Cambridge University ประเทศอังกฤษ
   - ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันราชภัฏธนบุรี
   - Diploma in Architecture (สถาปัตยกรรมศาสตร์) Cambridge University ประเทศอังกฤษ
 • สถานที่ติดต่อ :
  1162/1 ถนนพระรามสี่
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
  กรุงเทพมหานคร 10110
  โทรศัพท์ : 0 2249 6778
  โทรสาร : 0 2249 6874
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1643 7137
  e-Mail : chakrarot@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • การบริหารจัดการงานวัฒนธรรม
  • การเรียนการสอนเรื่องวัฒนธรรมศึกษา ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2547
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2545
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later