นายคำนูณ  สิทธิสมาน

 • เลขประจำตัวสมาชิก 022
 • ชื่อ-สกุล :
  นายคำนูณ  สิทธิสมาน
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  6 พฤษภาคม 2498
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  2/27 ซอยสามเสน 12 ถนนอู่ทองนอก
  แขวงดุสิต เขตดุสิต
  กรุงเทพมหานคร 10300
  โทรศัพท์ : 0 2628 8818
  โทรสาร : 0 2628 8818
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 5152 5252
  e-Mail : kamnoon98@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ, กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
  • กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
  • สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2551 - 24 พฤษภาคม 2557
  • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2549-2551
  • สมาชิกวุฒิสภา ประเภทสรรหา ภาควิชาการ พ.ศ. 2551 - 2557
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2556
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2553
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later