พลอากาศเอก คธาทิพย์  กุญชร ณ อยุธยา

 • เลขประจำตัวสมาชิก 021
 • ชื่อ-สกุล :
  พลอากาศเอก คธาทิพย์  กุญชร ณ อยุธยา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  29 กันยายน 2489
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวะอากาศยาน) โรงเรียนนายทหารอากาศเยอรมัน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
   - รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  256 ถนนริมคลองประปา
  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
  กรุงเทพมหานคร 10800
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1451 9911
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  อาจารย์ ตำแหน่ง คณบดีสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • นักบินพระราชพาหนะ
  • ราชองครักษ์เวร
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2547
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2544
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later