นายคณิสสร  นาวานุเคราะห์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 020
 • ชื่อ-สกุล :
  นายคณิสสร  นาวานุเคราะห์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  14 พฤศจิกายน 2492
 • การศึกษา :
   - พาณิชยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Business Administration University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  82/26 หมู่ที่ 11 ซอยพหลโยธิน 64 ถนนพหลโยธิน
  ต. คูคต อ. ลำลูกกา
  จ. ปทุมธานี 12130
  โทรศัพท์ : 0 2994 8054
  โทรสาร : 0 2994 8054
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1843 1850
  e-Mail : kanissornnava@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ด้านการค้าระหว่างประเทศ
  • ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  • ด้านพัฒนาธุรกิจ SME
  • รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
  • อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
  • อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2548
  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2535
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later