พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร

 • เลขประจำตัวสมาชิก 018
 • ชื่อ-สกุล :
  พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  25 กุมภาพันธ์ 2494
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายเรืออากาศ
 • สถานที่ติดต่อ :
  379/1 ซอยพหลโยธิน 54/4 ถนนพหลโยธิน
  แขวงสายไหม เขตสายไหม
  กรุงเทพมหานคร 10220
  โทรศัพท์ : 0 2993 8224
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1173 1423
  e-Mail : kanithammer@yahoo.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  พนักงาน กสทช. ตำแหน่ง เลขานุการประธาน กสทช.
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ
  • ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธการ
  • ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
  • ผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ
  • ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
  • ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
  • รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
  • ถวายการฝึกบินเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูง F-5 F/F แด่ พล.อ.อ.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2551
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2548
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later