นายเข็มชัย  ชุติวงศ์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 016
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเข็มชัย  ชุติวงศ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  27 กันยายน 2497
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Laws Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  37/1 ซอย 48 ถนนติวานนท์
  ต. ท่าทราย อ. เมืองนนทบุรี
  จ. นนทบุรี 11000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9202 1087
  e-Mail : khemchai.chutiwongse@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการอัยการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2547
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2542
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later