พลอากาศเอก ขวัญชัย  เอี่ยมรักษา

 • เลขประจำตัวสมาชิก 015
 • ชื่อ-สกุล :
  พลอากาศเอก ขวัญชัย  เอี่ยมรักษา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  25 มกราคม 2493
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) โรงเรียนนายเรืออากาศ
 • สถานที่ติดต่อ :
  99/9 ซอยเอี่ยมรักษา ถนนศรีสุข
  ต. หมากแข้ง อ. เมืองอุดรธานี
  จ. อุดรธานี 41000
  โทรศัพท์ : 042 328 818
  โทรสาร : 042 328 818
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 4533 3603
  e-Mail : kc_pilot@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • เป็นนักบินขับไล่ยุทธวิธี และครูการบิน
  • เป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารในพื้นที่การรบ และที่ตั้งปกติระดับหน่วยบิน-ฝูงบิน-กองบิน-กรม
  • เป็นฝ่ายอำนวยการและฝ่ายเสนาธิการของผู้บังคับบัญชาชั้นสูงในระดับ กองบิน-กรม-กองทัพ
  • เป็นผู้บังคับบัญชา ระดับกรมด้านกิจการพลเรือน และด้านประชาสัมพันธ์ ตลอดจนด้านกำลังพล
  • เป็นราชองครักษ์ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยต่อราชวงศ์
  • ร่วมเป็นกรรมาธิการหลายคณะในสภาปฏิรูปแห่งชาติ
  • อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2553
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2550
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later