พลเรือเอก ไกรวุธ  วัฒนธรรม

 • เลขประจำตัวสมาชิก 013
 • ชื่อ-สกุล :
  พลเรือเอก ไกรวุธ  วัฒนธรรม
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  16 กรกฎาคม 2500
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรือ
   - Master of Science Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  1955 หมู่ที่ 1 ซอยมิตรอุดม 2
  ต. สำโรงเหนือ อ. เมืองสมุทรปราการ
  จ. สมุทรปราการ 10270
  โทรศัพท์ : 0 2383 9211
  โทรสาร : 0 2475 5841
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1257 5730
  e-Mail : vattanatham1@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการทหาร ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ผู้บังคับการเรือหลวงชลบุรี กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
  • ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
  • ผู้อำนวยการกองการวิจัยและพัฒนา กรมยุทธการทหารเรือ
  • ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
  • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทยประจำกรุงนิวเดลี และรักษาการผู้ช่วยทูตทหารไทยประจำกรุงนิวเดลี
  • รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ
  • เจ้ากรมข่าวทหารเรือ
  • รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
  • ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายการข่าว
  • รองเสนาธิการทหารเรือ
  • ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ อัตราพลเรือเอก
  • ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2558
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2555
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later