นายกิตติ  กิตติโชควัฒนา

 • เลขประจำตัวสมาชิก 010
 • ชื่อ-สกุล :
  นายกิตติ  กิตติโชควัฒนา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  4 ตุลาคม 2485
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  140/14-15 หมู่บ้านตลาดเมืองใหม่ ซอย 2 ถนนเปรมจิตร์-สุรพันธ์
  ต. สะเตง อ. เมืองยะลา
  จ. ยะลา 95000
  โทรศัพท์ : 073 222 880
  โทรสาร : 073 222 880
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 7287 7584
  e-Mail : kitti2.th@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ จ.ยะลา
  • ประธานโครงการโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • การปกครอง (ผ่านตำแหน่งสำคัญ) เช่น นายอำเภอ ปลัดจังหวัด ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการมหาวิทยาลัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
  • เป็นล่ามภาษามลายูถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเวลาพระองค์เสด็จจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • กรรมการมูลนิธิสุขแก้ว แก้วแดง จ.ยะลา
  • ประธานมูลนิธิอุทยานการเรียนรู้ จ.ยะลา
  • ประธานกรรมการสภา วิทยาลัยอนุชน จ.ยะลา
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2544
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2541
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later