นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา

 • เลขประจำตัวสมาชิก 008
 • ชื่อ-สกุล :
  นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  14 พฤษภาคม 2495
 • การศึกษา :
   - ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  172/4 ซอยประสานมิตร ถนนสุขุมวิท 23
  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
  กรุงเทพมหานคร 10110
  โทรศัพท์ : 0 2258 3547
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1620 8685
  e-Mail : kungkobkul@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ธุรกิจพัฒนาที่ดิน ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • กรรมการบริหารมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ตำแหน่งเลขาธิการมูลนิธิฯ
  • นายกสโมสรไลออนส์กรุงเทพสุพรรณหงษ์ ภาค 310 C
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later