นายกษิต  ภิรมย์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 007
 • ชื่อ-สกุล :
  นายกษิต  ภิรมย์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  15 ธันวาคม 2487
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Science (International Affairs) Georgetown University ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - Master of Social Science (International Relations) Institute of Social Studies ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • สถานที่ติดต่อ :
  9/13 หมู่บ้านสีฟ้า ซอยกิ่งชำนาญอักษร ถนนพหลโยธิน 9
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์ : 0 2617 1603
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9773 9820
  e-Mail : kasitpiromya@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2542
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2537
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later