นายกษิดิศ  อาชวคุณ

 • เลขประจำตัวสมาชิก 006
 • ชื่อ-สกุล :
  นายกษิดิศ  อาชวคุณ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  4 กุมภาพันธ์ 2504
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  80 ซอย 24 ถนนผังเมือง 4
  ต. สะเตง อ. เมืองยะลา
  จ. ยะลา 95000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1926 4965
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ทำศูนย์เรียนรู้เพื่อการเข้าถึง เข้าใจ พัฒนา จังหวัดนครนายก ตำแหน่ง ประธานศูนย์เรียนรู้ฯ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • เข้าถึงประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later