นายกลินท์  สารสิน

 • เลขประจำตัวสมาชิก 004
 • ชื่อ-สกุล :
  นายกลินท์  สารสิน
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  11 กันยายน 2504
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Science (Industrial Engineering) Lehigh University ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - Master of Business Administration University of Notre Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  150 อาคารหอการค้าไทย ถนนราชบพิธ
  แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร
  กรุงเทพมหานคร 10200
  โทรศัพท์ : 0 2586 3823
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1808 8080
  e-Mail : kalinp@scg.co.th
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  นักธุรกิจ ตำแหน่ง รองประธานหอการค้าไทย
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530-2544 ทำงานในเครือปูนซิเมนต์ไทย ในด้านการขาย การตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ การวางแผนการผลิตและการวางแผนโลจิสติกส์
  • ปี พ.ศ. 2544-2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด ในเครือปูนซิเมนต์ไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later