พลโท กฤษณะ  บวรรัตนารักษ์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 003
 • ชื่อ-สกุล :
  พลโท กฤษณะ  บวรรัตนารักษ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  16 ตุลาคม 2501
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - Master of Laws University of Exeter ประเทศอังกฤษ
 • สถานที่ติดต่อ :
  72 ซอย 2 ถนนเสนานิคม 1 (พหลโยธิน 32)
  แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
  กรุงเทพมหานคร 10900
  โทรศัพท์ : 0 2561 1435
  โทรสาร : 0 2224 3203
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1843 2610, 08 6880 6753
  e-Mail : krisna377@yahoo.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการทหาร ตำแหน่ง รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • อัยการผู้ช่วยศาลทหารกรุงเทพ
  • หัวหน้าแผนกฎหมายระหว่างประเทศ และหัวหน้าแผนสำรวจและร่างกฎหมาย กองกฤษฎีกาทหารและการต่างประเทศ กรมพระธรรมนูญ
  • นายทหารพระธรรมนูญ กองกำลังทหารบกไทย/ติมอร์ ผลัดที่ 1
  • ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  • ผู้อำนวยการกองกฤษฎีกาทหารและการต่างประเทศ กรมพระธรรมนูญ
  • อนุกรรมาธิการศึกษาระบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและตรวจสอบการทุจริตในรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วุฒิสภา
  • หัวหน้าอัยการทหาร
  • กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรวม 4 ฉบับ ที่กระทรวงกลาโหมเสนอสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2558
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2557
  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2554
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later