พลโท กมล  สุวภาพ

 • เลขประจำตัวสมาชิก 001
 • ชื่อ-สกุล :
  พลโท กมล  สุวภาพ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  9 มกราคม 2497
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • สถานที่ติดต่อ :
  27/92 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านสวัสดิการทหารบก ซอย 5/2 ถนนแจ้งวัฒนะ
  อ. ปากเกร็ด
  จ. นนทบุรี 11120
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 5504 7779
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการทหาร ตำแหน่ง ผู้ช่วย คปป.6 (โครงการพระราชดำริ)
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ป้องกันการปราบปรามยาเสพติด
  • ความมั่นคงชายแดน
  • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • คณะที่ปรึกษา รัฐมนตรีมหาดไทย
  • ปฏิบัติราชการสนามชายแดน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2554
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2549
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later