นายชิษณุพงศ์  ตั้งเมธากุล

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 พ.ศ. 2566

จังหวัดนครปฐม เขต 6
พรรคก้าวไกล
  • เลขประจำตัวสมาชิก 094
  • ชื่อ-สกุล :
    นายชิษณุพงศ์  ตั้งเมธากุล
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later