ประกาศรับสมัคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน สังกัดสำนักการพิมพ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน สังกัดสำนักการพิมพ์ กำหนดวัน เวลา
สถานที่คัดเลือก และระเบียบวิธีปฎิบัติในการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ ตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน สังกัดสำนักการพิมพ์