ประกาศรับสมัคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
สังกัดสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา


หมายเหตุ : เอกสารที่ผู้สมัครต้องนำมาในวันสอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
2.บัตรประจำตัวคัดเลือก ที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตและติดรูปถ่าย 1 รูป (สำหรับผู้สมัครคัดเลือก)